Οροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στην τεχνολογία και το νόμο!

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας Τεχνολογίας και Δικαιωμάτων, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://urduzone.website/.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία και το νόμο αν δεν συμφωνείτε να λάβετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Απόρριψη Ευθύνης και όλες τις Συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσάς” και “Εσάς” σας παραπέμπει σε εσάς, το άτομο συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους της Εταιρείας συνθήκες. “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς”, “Εμείς” και “Εμείς”, αναφέρεται στην Εταιρεία μας. “Κόμμα”, “Μέρη” ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στους εαυτούς μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητες για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Πελάτη όσον αφορά την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με και υπό την επιφύλαξη του ισχύοντος δικαίου των Κάτω Χωρών. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, την κεφαλαιοποίηση ή / και αυτός / αυτή, θεωρείται ότι είναι εναλλάξιμη και ως εκ τούτου αναφέρεται ως ίδια.

Cookies

Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookie. Με την πρόσβαση στην Τεχνολογία και το Νόμο, συμφωνήσατε να χρησιμοποιείτε cookies σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τεχνολογίας και του Νόμου.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών για να διευκολύνουν τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Μερικοί από τους συνεργαζόμενους συνεργάτες / διαφημιστές μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η Τεχνολογία και το Νόμο και / ή οι δικαιοπάροχοί της είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό σχετικά με την τεχνολογία και το δίκαιο. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από την Τεχνολογία και το Νόμο για δική σας προσωπική χρήση που υπόκειται σε περιορισμούς που καθορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να:

Αναδημοσίευση υλικού, τεχνολογίας και δικαίου li> Ανακατανομή περιεχομένου από τεχνολογία και νόμο

Η παρούσα συμφωνία θα αρχίσει την ημερομηνία της παρούσας.

Μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Η Τεχνολογία και ο Νόμος δεν φιλτράρουν, επεξεργάζονται, δημοσιεύουν ή αναθεωρούν Σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και απόψεις της Τεχνολογίας και του Νόμου, των αντιπροσώπων της και / ή των συνεργατών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και απόψεις του. Στο βαθμό που το επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι, η Τεχνολογία και το Δίκαιο δεν ευθύνεται για τις Παρατηρήσεις ή για οποιαδήποτε ευθύνη, αποζημίωση ή δαπάνη που προκλήθηκε ή / και υπέστη λόγω οποιασδήποτε χρήσης ή / και απόσπασης ή / και εμφάνισης των Σχολίων σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η Τεχνολογία και ο Νόμος διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και εκπροσωπείστε αυτό:

Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στην ιστοσελίδα μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το κάνετε αυτό. Τα σχόλια δεν εισβάλλουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε τρίτου · Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, ανήθικο ή άλλως παράνομο υλικό που αποτελεί εισβολή ιδιωτικού απορρήτου. Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν να ζητήσετε ή να προωθήσετε επαγγελματικές ή έθιμες ή παρούσες εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομες δραστηριότητες.

Με την παρούσα παραχωρείτε στην Τεχνολογία και το Νόμο μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης τρίτων για τη χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία οποιουδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε και όλες τις μορφές, μορφές ή m